Složením ke změně. Zodpovědné balení.
 
Složením
ke změně
 
Složením
ke změně
Zodpovědné balení.

Když jde o naše produkty, zevnějšek je také velmi důležitý.
V našich snahách pomoct vybudovat zdravější svět jsme nastavili
velké cíle ohledně udržitelnosti balení a obalů.
Udržitelné balení
Do roku 2025:
100 % našich sekundárních obalů bude mít certifikaci Forest Stewardship Council (FSC).

75 % našich balení bude recyklovatelných, znovuplnitelných, znovupoužitelných, recyklovaných nebo obnovitelných.

Zvýšíme množství recyklovaného materiálu od konečného spotřebitele v našich obalech na 25 % nebo více.
Do roku 2025:
100 % našich sekundárních obalů bude mít certifikaci Forest Stewardship Council (FSC).

75 % našich balení bude recyklovatelných, znovuplnitelných, znovupoužitelných, recyklovaných nebo obnovitelných.

Zvýšíme množství recyklovaného materiálu od konečného spotřebitele v našich obalech na 25 % nebo více.
All About Clean
All About Clean.
V roce 2020 jsme podnikli první kroky směrem k více udržitelným balením s řadou odličovacích produktů All About Clean. Tyto produkty jsou nyní v obalech, které obsahují určité procento plastů rostlinného původu a/nebo recyklované materiály od končeného spotřebitele (PCR), čímž snižujeme naši spotřebu plastů vyrobených prostřednictvím fosilních paliv na produkt.
All About Clean.
V roce 2020 jsme podnikli první kroky směrem k více udržitelným balením s řadou odličovacích produktů All About Clean. Tyto produkty jsou nyní v obalech, které obsahují určité procento plastů rostlinného původu a/nebo recyklované materiály od končeného spotřebitele (PCR), čímž snižujeme naši spotřebu plastů vyrobených prostřednictvím fosilních paliv na produkt.
 

 

Termíny ohledně udržitelnosti k zapamatování.

Ve specifickém jazyku týkajícím se zodpovědného balení může být složitější se zorientovat - ale nemusí být těžké mu porozumět.

Náš slovník udržitelnosti je vaším tahákem se všemi termíny, které potřebujete znát.

 

 
RecyklovatelnýObal, který může být v široké míře recyklovaný způsobem a v rozsahu současných recyklačních praktik.
ZnovuplnitelnýBalení, které může být doplněné nebo znovu naplněné.
RecyklovanýMateriál zpracovaný z odpadu vzniklého z externích toků recyklovaného materiálu od konečného spotřebitele.
ObnovitelnýMateriály sesbírány prostřednictvím programů zpětného odběru, které budou recyklovány nebo přeměněny na energii.
Vyhodnocení životního cykluSystematická analýza dopadu jednotlivých produktů na životní prostředí v průběhu celého jejich životního cyklu.
PCR
/zkratka pro "post-consumer recycled produkty"/
Obaly vyrobené z materiálů, které již byly použity a byly by jinak vyhozeny bez dalšího využití (například plastové lahve od vody), redukující tak vznik nového plastového odpadu.
Plasty rostlinného původuPlast vyrobený z vedlejších zemědělských produktů vzniklých v průběhu zpracovávání rostlin jako je například cukrová třtina, které by jinak byly vyřazeny.
Papírové produkty ze zodpovědných zdrojůObnovitelné materiály, které jsou pěstovány, sklízeny, zpracovávány, baleny a transportovány způsoby udržujícími úroveň produktivity přírodních systémů bez narušování jejich schopností a vlastností pro budoucí generace. Dodavatelé musí být ověření a certifikovaní, aby byla zajištěna odpovídající kvalita a dodržení environmentálních norem.
Mechanická recyklaceMetoda, během níž jsou odpadové materiály recyklovány do "nových" nebo "sekundárních" surovin, aniž by byla pozměněna základní struktura původních surovin. Známé také pod označením recyklace materiálů, využití/obnova materiálu nebo v souvislosti s plasty - recyklace jako návrat k plastům.
Chemická recyklaceProces rozkladu polymerových nebo plastových struktur na jednodušší stavební prvky, které jsou využívané pro výrobu nových materiálů nebo obalů.

 

Vše o recyklaci